Laserterapi

Laserterapi

Hvad er Laserterapi?


Laserterapi er en meget effektiv terapiform, som virker smerte- og inflammationsdæmpende. Laserterapi virker ved at sende en speciel type lys ind i cellen. Når lyset rammer de celler, som ikke arbejder optimalt, optimere kroppen dens egen udrensnings- og ophelingsproces.

Helingstiden for akutte skader reduceres med op til 75%. Virusangreb og bakterieinfektioner bekæmpes hurtig og effektivt.

Følgende er typiske eksempler:

  • Gigtproblener reduceres
  • Seneskader

Heste har strække- og bøjesener, som er placeret foran og bag på hestens for- og bagpiber. Seneskader forekommer forholdsvis hyppigt hos heste, og de kan bl.a. opstå ved, at hesten kommer til skade eller ved sygdom. Dyrlægen diagnosticerer ofte seneskader ved hjælp af en ultralydscanning.

De fleste senelidelser opstår hos heste i bøjesenerne:

  • Den overfladiske bøjesene

Hvis den overfladiske bøjesene bliver hævet, får piben et krumt udseende bag på piben. Man beskriver lidelsen, som en en "klapsene". Der ses et varieret halthedsbillede, hvor hesten kan være hvor som helst fra lidt halt til springhalt. I de fleste tilfælde ses lidelsen på forbenet hos galop-, spring- og dressur heste, mens lidelsen forekommer hyppigst på bagbenet hos trav-, køre- og arbejdsheste.

  • Den dybe bøjesene

Hestens dybe bøjesene behandles med laser. Hvis der opstår sygdom i den dybe bøjesene, vil benet som regel være diffust hævet og halthedsbilledet kan også variere.

  • Gaffelbånd

Opstår der sygdom i gaffelbåndet, vil benet typisk være hævet og hesten kan være halt i forskellige grader. Laserterpi hjælper helingsprocessen.

  • Bøjesenernes støttebånd

Er bøjesenernes støttebånd skadet, kan halthedsbilledet variere. Det er derfor generelt ikke muligt at beskrive hesten i det akutte stadie, den vil vise tegn på halthed og smerte. Når man berører og trykker på et område, hvor senen er hævet, vil hesten udvise tegn på smerte.

  • Ryglidelser

Al smerte i rygregionen ved f.eks. muskelspændinger og -smerte f.eks. fra forkert tilpasset sadel eller knogleforandringer, medfører primært rygstivhed og andre symptomer i ryggen. Vær opmærksom på, at tilsvarende symptomer som f.eks. muskelstivhed og -smerte også ses som sekundære symptomer til haltheder på et eller flere ben, og her vil forsøg på behandling af rygproblemet være effektløs, før det primære problem er løst. Derfor anbefales en grundig undersøgelse.

Problemer med lænden, der resulterer i, at hestens præstationsevne nedsættes, er meget almindelige. Og disse problemer kan sidde i knoglerne og/eller i hestens muskulatur.

Heste kan ved rygsmerter ofte have gavn af laserterapi, fordi laseren stimulerer den naturlige heling efter f.eks. muskelskader, og ved spændinger løsner laseren op, så blodtilførslen stimuleres og musklerne får lettere ved at komme af med affaldsstofferne.

  • Sårbehandling

Laser er særdeles velegnet til behandling af sår. Laser fremmer blodets koagulationsevne og hjælper dermed til en hurtigere heling af sår og reducerer ofte også efterfølgende arvæv.

Generelt kan man også sige, at jo hurtigere et sår på hesten lukkes, jo mindre er risikoen for, at der opstår infektioner, som komplicerer skaden yderligere.

  • Sur stråle

Sur stråle er en forrådnelse af strålehornet i strålen. Det opstår, når hesten står meget fugtigt i stalden eller på folden. Det kan holdes væk ved løbende at sørge for at hovene er rene og tørre.

Er man så uheldig, at hesten alligevel får sur stråle, så kan man tage det i opløbet ved at behandle med laser. I nogle tilfælde kan det fortage sig i løbet af blot et par dage.


Laserterapi er smertefri og kan i nogle tilfalde opleves som en svag prikken eller snurren.

Der er ingen bivirkninger, der kan højst være tale om behandlingsreaktioner i form af en forøget irritation, uro og murren i det behandlede område. Dette er ganske normalt og aftager i løbet af 12-24 timer.


!Det skal understreges at jeg ikke uden grønt lys fra den behandlende dyrlæge giver laserterapi på skader!


Hvad er Laser?

Laser er en speciel form for forstærket lys, der er ensrettet, velornet og koncentreret. Laser er meget rent lys med evnen til at trænge dybt ind i vævet. Laserlyset stimulerer den enkelte celle, akkurat ligesom sollyset giver energi til planter via fotosyntese.

Jeg bruger en terapeutisk laser fra mærket "PowerMedic Lasers".

Yerligere informationer kan findes på www.powermediclasers.com


Er laser ikke farligt?

Det kommer an på styrken. Laser anvendes i mange foskellige styrker og anvendes lige fra at skære i stålplader til at læse CD'en i en CD afspiller. Laser anvendes også til kirugi og til laser-pointer. Den Laser som jeg har er en terapeutisk laser som ligger i styrke lige under de kirugiske lasere. På grund af strålens spredning er der ingen risiko for skader - hverken på øjne eller på væv. Virkningen er udelukkende positiv og stimulerer kroppens reperationsmekanismer.

Alle kendte undersøgelser peger på, at cancerceller er upåvirkelige for laserlys. Men for en sikkerheds skyld fraråder jeg dog fra at behandle en hest mod cancer med laser.


Afbalancering?

Jeg bruger stort set altid min laser i min afbalancering, da den som tidligere fortalt er meget effektiv. Den understøtter alle mine teknikker meget godt, og er et meget godt supplement til resten af mine "værtøjer".

Jeg bruger den som en del af den viden jeg har fået om Akupressur, da laseren 100% kan ersatte nåle. (jeg må ikke bruge nåle, det er dyrlægens bord)

Ganganalyse Hesteterapeut Palpation

Kontakt mig


Har du spørgsmål eller anden henvendelse, er du velkommen til at kontakte mig